Služby

Vykonávám generální právní praxi, tj. fyzickým osobám i právnickým osobám nabízím poskytování právních služeb na celém území České republiky při řešení nejrůznějších právních problémů.

Jsem činná v občanskoprávních sporech, zejména pokud jde o rozvod manželství, o vypořádání společného jmění manželů, o výživné či o pracovněprávní spor – pokusím se o dohodu s protistranou, sepíšu žalobu či jiný návrh, zastoupím Vás v řízení před okresními, krajskými i vrchními soudy, sepíšu dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, podám ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR.

V trestním řízení vykonávám obhajobu, a to již od prvotních úkonů zahajení trestního řízení před policejními orgány, až po řízení před soudy. Pomohu Vám i v přestupkovém řízení.
Dále sepisuji kupní, nájemní a další smlouvy, připavuji návrhy pro zápis do katastru nemovitostí.

Také vymáhám pohledávky, a to od sepsání předžalobní výzvy, přes žalobu až po podání exekučního návrhu.

Připravuji návrhy pro veřejný rejstřík, sepisuji insolvenční návrhy – návrhy na oddlužení.

Mojí prioritou je najít pro každého klienta efektivní a konstruktivní právní řešení jeho situace.

Samozřejmostí z mé strany při poskytování právních služeb je advokátní mlčenlivost a pojištění advokáta pro případ odpovědnosti za škodu na minimální limit pojistného plnění ve výši 5.000.000,– Kč.

Stále nevíte zda Vám mohu pomoci? Pak neváhejte a zavolejte či napište e-mail.