Profil

Mgr. Eva Kičinková

Od roku 2013 jsem advokátkou zapsanou do seznamu České advokátní komory pod ev.č.14809.

Absolvovala jsem Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2008. Pracovní zkušenosti jsem získávala již během studia  jako praktikantka v advokátní kanceláři Křivánek, Šmehlík, Tomášek v Plzni, a to zejména v oblasti obchodního a občanského práva.

Po ukončení studia jsem působila jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři JUDr. Marka Neustupného v Mariánských lázních, po úspěšném složení advokátních zkoušek jsem v roce 2013 přešla na pozici advokátky se zaměřením na oblast práva občanského, obchodního a trestního.

Od roku 2010 do roku 2016 jsem ve svém volném čase navíc vykonávala činnost předsedkyně výboru společenství vlastníků bytových jednotek.

Od září 2018 působím jako samostatná advokátka se sídlem v Tachově, zaměřuji se na oblast občanského, obchodního a trestního práva.

Hovořím plynule anglicky a německy.