Informace klientům

Řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem

S účinností od února 2016 byla podle zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v pl. znění) Česká advokátní komora pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem vyplývajících ze smluv o poskytování právních služeb.

Pokud se klient s advokátem nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu, je rolí zprostředkovatele pro tento případ pověřena Česká advokátní komora.

Více informací na www.cak.cz.