Ceník

Odměna za poskytnutí právních služeb bývá obvykle stanovena na základě dohody mezi advokátem a klientem. Při sjednávání odměny se zohledňuje časová náročnost a složitost případu, jakož i finanční možnosti klienta.

 

Není-li odměna za poskytování právních služeb sjednána mezi advokátem a klientem smluvně, řídí se pravidla pro odměňování advokáta vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).